Tlf. 54 43 45 27
Sprogvurdering

Mie Holm Jensen fra Rødderne er vores sprogansvarlige!
Børnene bliver tilbudt en sprogvurdering, når de er ca. 3 år, og i samarbejde med forældrene vurderer vi behovet. Hvis jeres barn sprogmæssigt ikke er alderssvarende, bliver der lavet en ny sprogvurdering inden skolestart, ligesom vi løbende følger op på eventuelle udfordringer.

Vi har meget fokus på sprog gennem hele barnets ophold hos os. Vi arbejder med oplæsning, rim, remser, sange og sanglege. I det daglige arbejder vi på at tale pænt til hinanden og være lydhøre.

Side opdateret d. 19.07.16 - til forsiden